[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnfælles Forsvarskommando

En del danske FN-soldater på Balkan var i årene 1992-95 vidner til uhyggelige overgreb på civilbefolkningen uden at kunne gribe ind. Da de så vendte hjem med psykiske skader efter missionen, var der ikke meget hjælp hente fra Forsvaret. Derfor er der en høj selvmordsrate blandt soldaterne, der var udsendt til Balkan i årene 1992-95, hvilket den nye rapport fra Center for Selvmordsforsning påviser. Læs rapporten her. 

Siden har Forsvaret rettet op på behandlingen af soldater, der har været på mission. Forsvarschefen general Peter Bartram udtaler:
- Den nye rapport viser desværre det kendte billede af, at hverken Forsvaret eller samfundet var gode nok til at tage hånd om de mange soldater, der var udsendt til Balkan i 90’erne. Det er og har været en tragedie for mange af de soldater og deres pårørende, der er kommet hjem med svære psykiske problemer efter deres udsendelse den gang. Vi har lært meget siden missionerne på Balkan. Vi er i dag blevet langt bedre til at støtte og hjælpe soldaterne både før, under og efter en mission. Derfor er det i dag langt de fleste soldater, som kommer styrket hjem efter en udsendelse. 

Han fortsætter:
- Men selv om vi er blevet bedre, og stadig færre udsendte soldater får psykiske problemer, skal Forsvaret og det omgivne samfund aldrig stoppe med at indsamle viden om, hvordan vi bedst hjælper de soldater, der kommer hjem med psykiske skrammer. Det er Danmark, der sender soldaterne i krig. Det er soldaterne, der sætter livet på spil. Derfor skylder vi dem, at både Forsvaret og samfundet er parat til at samle dem op, hvis det går galt enten fysisk eller psykisk. Jeg er på denne baggrund glad for det fortsatte arbejde, der gøres for at hjælpe vores veteraner, siger forsvarschefen.

Undersøgelser af soldater, der er hjemvendt fra mission, viser, at langt færre soldater i dag vender hjem med psykiske skader, end det var tilfældet i 1990’erne.
Læs denne rapport fra veterancentret om soldater ISAF hold 7.