[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Niels Brandt, Danske Division.

Det er alle øvelserne under ”Knight” serien, som nu gennemføres i de Baltiske lande. Det er en konsekvens af NATOs udmelding i april i år om at styrke tilstedeværelsen i Estland, Letland og Litauen.

- Det er en naturlig konsekvens for divisionen at rykke øvelserne til Baltikum, når tre af vores fast tilknyttede brigader kommer herfra. Samtidig bidrager vi til NATOs strategi, om at markere os tydeligt i området, forklarer generalmajor Michael Lollesgaard, chef for Danske Division.


En brigadestab i gang med analysearbejde under øvelse Red Knight i Letland. Foto: Niels Brandt.

En anden konsekvens er, at den øvelse, som normalt er hovedaktiviteten i divisionens træningscyklus nu bliver sammenlagt med amerikanernes øvelse Sabre Strike. Det var et dansk forslag at sammenlægge øvelserne med det formål samlet at styrke tilstedeværelsen, samt at drage nytte af ressourcerne.

US Army in Europe (USAREUR) lovede i den forbindelse at støtte Danske Division med et taktisk operationscenter fra en amerikansk Division og en brigade - 56th Stryker Brigade Combat Team.

Det er første gang, at en amerikansk brigade bliver øvet af Danske Division, og det er en rigtig spændende udfordring for både divisionen, de amerikanske enheder, brigaderne fra Litauen, Estland og Letland, samt de to danske brigader.

Læs om øvelse Red Knight på Hærstabens side.

NATOs Assurance Measures
NATOs Nordatlantiske Råd vedtog den 16. april 2014 en pakke bestående af ekstra militære ressourcer for at styrke NATOs kollektive forsvar i lyset af krisen I Ukraine. Beslutningen medfører en styrket NATO flypatruljering og øvelsesaktivitet over hele det baltiske område samt deployering af NATO skibe til Østersøen og det østlige Middelhav. Alle deployeringer er defensive i sin natur.