[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Auditørkorps har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at efterforskningen af sagen vedrørende oplysninger om videooptagelser fra Operation Green Desert i Irak i 2004 indstilles.

Auditørkorpset anser mulighederne for efterforskning af sagen for udtømte og konstaterer, at der på det foreliggende grundlag "ikke er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af den militære anklagemyndighed, er begået".

Forsvarskommandoen tager beslutningen om at indstille efterforskningen til efterretning.

Læs pressemeddelelsen fra Forsvarets Auditørkorps her.

Læs Forsvarets redegørelse på baggrund af undersøgelsen vedrørende videooptagelse i forbindelse med Operation Green Desert her.