[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Kommunikationsafdelingen

Flaget var på halv og chefen bar sørgebind, da kasernen i Vordingborg mandag var ramme om nedlæggelsen af DANILOG – Danmarks Internationale Logistikcenter.


Den afgående chef for DANILOG, oberstløjtnant Per. L Hinrichsen, overdrager DANILOGs fane til chefen for Trænregimentet.

Regimentet, der i 13 år har stået for transport af soldater til de internationale missioner og forsyning af de udsendte enheder fra hæren og flyvevåbnet, er blevet nedlagt som en del af forsvarsforliget og regimentets opgaver overdraget til andre myndigheder, blandt andet Forsvarets Depot og Distribution, Joint Movement & Transport Organisation og Trænregimentet.

I sin tale til paraden sagde den afgående chef for DANILOG, oberstløjtnant Per L. Hinrichsen, at det har været frustrerende, ærgerligt og vemodigt at skulle nedlægge DANILOG, som han betegnede som en toptunet og effektiv maskine - en diamant i Forsvaret. Men han sagde også, at nedlukningen af DANILOG er blevet gennemført på en måde, som vil komme til at danne skole for efterfølgende store ændringer i hæren. Og han fremhævede med stolthed, at DANILOG til det sidste har løst sine opgaver, der blandt andet har drejet sig om at hente materiel hjem fra Afghanistan.En del af DANILOG soldaterne skifter symbolsk deres grønne baret ud med en sort baret med Falsterske Fodregiments mærke.

Som symbol på lukningen overdrog Per L. Hinrichsen DANILOGs fane til chefen for Trænregimentet, oberst Christian Mollerup Schmidt, der tog fanen med til Aalborg. Men overdragelsen af fanen betyder ikke, at Hinrichsen og Vordingborg Kaserne bliver faneløs. Samtidig med nedlæggelsen af DANILOG blev der nemlig oprettet en ny myndighed på Vordingborg Kaserne, der fremover skal huse seks forskellige enheder. Per L. Hinrichsen bestrider fremover jobbet som garnisonskommandant for Vordingborg Kaserne og hans nye enhed har fået lov at bruge fane og baretmærke fra Falsterske Fodregiment, der blev nedlagt i 1981, men som i 68 år havde garnison i Vordingborg.

Se indslaget fra paraden herunder.