[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Reorganiseringen er et led i udviklingen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fra at være en driftsorganisation med egenproduktion til at være en kontraktholderorganisation med indkøb af varer/tjenesteydelser. Som en konsekvens heraf nedlægges den tidligere regionsstruktur og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ledelse og fællesfunktioner inden for kontraktadministration, indkøb, ledelsesunderstøttelse samt data management samles centralt i Hjørring.

I Hjørring oprettes en central indkøbsafdeling til administration af og indkøb på ”facility management” aftalerne. Der gennemføres udbud af bl.a. drift og vedligehold på tekniske basisinstallationer, som således udliciteres.
Etablissements-strukturen optimeres på Forsvarets og Hjemmeværnets område, med det formål at frigøre uudnyttet kapacitet, samt at opnå det fulde etablissementsmæssige udbytte af hærens nye centerstruktur.

Samlet set reduceres Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes organisation med ca. 120 stillinger.
Dette medfører stillingsændringer over hele landet. Der foretages reduktioner i alle Regioner på nær region Nordjylland og Bornholm, hvor der vil være tale om forøgelse.

Det konkrete antal afskedigelser, antallet af virksomhedsoverdragne og beordringer om geografisk flytning kan først endeligt opgøres, når bemandingsprocessen og udbuddene er gennemført.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste planlægger at indtræde i ny organisation pr. 1. januar 2015. Medarbejderne holdes løbende orienteret, bl.a. gennem samarbejdsudvalgene i Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

FAKTA
Udviklingen af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er affødt af kravene fra ”Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017” med tillægsaftaler af henholdsvis 11. marts 2013 og 10. april 2014, der indebærer optimering af etablissementsstrukturen, effektivisering på indkøbsområdet samt fortsat udlicitering af dele af Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes opgaver.