[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Under sommerens sejlads i Østgrønland har inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen med gode resultater testet en kommerciel sonar, der normalt bruges af lystfiskere til at lokalisere fisk.
Ved at lade gummibåden afsøge ukendt og uopmålt farvand med sonaren har Ejnar Mikkelsen fundet nye ankringspladser, undgået at sejle på undersøiske skær og sikret sig nye dybdekort.

Sonaren registrerer i modsætning til de traditionelle ekkolod ikke blot dybden under gummibådens køl, men er også i stand til at vise et udsnit af havbunden samtidig med, at en GPS registrer positionen. Data bliver efterfølgende sendt til sonarproducenten, som indenfor et døgn returnerer et dybdekort over det gennemsejlede område.

- Kortet kan ikke bruges til at navigere efter og kan ikke sammenlignes med et søkort,  men giver øget sikkerhed, når skibet skal ankre på en ny plads for eksempel ved Daneborg og Sirius´ hovedkvarter i Østgrønland, fortæller orlogskaptajn Lars Povl Jensen.
Testen af sonaren er blot et af mere end 20 forsøg, der gennemføres i år med henblik på at øge sikkerheden i Arktis.

I danske farvande har Marinehjemmeværnet stor gavn af sonaren, ikke mindst under eftersøgning af savnede i havnebassiner. Det er da også orlogskaptajn fra Hjemmeværnet, Erik Toft Jensen, som har monteret sonaren på Ejnar Mikkelsens gummibåd og undervist besætningen under et havneophold i  Island.