[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Fragtskibet Ark Futura og støtteskibet Esbern Snare. Esbern Snare er blevet afløst af fregatten Peter Willemoes.

Afhentningen af de sidste kemiske stoffer gik planmæssigt. Det danske handelsskib Ark Futura anløb mandag formiddag havnen i Latakia under maksimalt sikkerhedsopbud fra syriske sikkerhedsstyrker og fra søsiden af flådefartøjer fra Danmark, Kina, Norge, Rusland og Storbritannien.

Containerene med kemikalier blev taget om bord på Ark Futura efter personel fra Skat havde scannet hver enkelt container.

Læs Søværnets artikel om den sidste afhentning her. Se også et videoindslag fra en tidligere fase af operationen her under. Indslaget er optaget om bord på Esbern Snare.