[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Ved en parade på Flyvestation Karup i dag overdrog forsvarschef general Peter Bartam stillingen som ny chef for Flyvertaktisk Kommando til generalmajor Max A. L. T. Nielsen .
Han afløser generalmajor Henrik Røboe Dam, der har været chef for Flyvertaktisk Kommando siden 2009.
Henrik Røboe Dam skal i stedet arbejde i USA, hvor han overtager stillingen som forsvarsattaché i Washington.

Læs om de to generalmajorer her:

Og læs om dagens parade på flyvevåbnets hjemmeside her: