[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

FORLIG I forbindelse med det seneste forsvarsforlig blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af føringsstøtteområdet i Forsvaret. Føringsstøtten i Forsvaret består primært af elektroniske kommunikationssystemer og hovedkvartersstøtte.    

Formålet med analysen var at komme med anbefalinger til, hvordan man - med udgangspunkt i de eksisterende føringsstøttekapaciteter i Hæren og Flyvevåbnet - kunne skabe en værnsfælles kapacitet på føringsstøtteområdet.
Med afsæt i anbefalingerne er det besluttet, at Forsvarets føringsstøttekapaciteter centraliseres. Det sker for at man fremover mere fleksibelt og effektivt kan understøtte Forsvarets operative enheder fra de forskellige værn og specialoperationsstyrkerne, der indsættes både internationalt og herhjemme.

Værnsfælles kapacitet
Beslutningen betyder, at Hærens og Flyvevåbnets føringsstøtte nu skal opstilles som en værnsfælles kapacitet i rammen af Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter i Fredericia, Hader¬slev og Karup med mindre elementer på de øvrige flyvestationer og i Antvorskov. Det betyder samtidig, at kommunikationscentrene i Vordingborg og på Bornholm nedlægges.

Den nuværende føringsstøttekapacitet udgør 605 stillinger. Det forventes, at det værnsfælles føringsstøttecenter skal udgøres af omkring 544 stillinger. Derfor nedlægges 61 stillinger.

Af de 61 stillinger var omkring 29 stillinger ubesatte ved slutningen af 2013. Det betyder, at op til 25-30 ansatte skal afskediges, hvis det ikke er muligt at omplacere dem.

Afskedigelser inden sommerferien
Det forventes, at de ansatte, der ikke kan omplaceres, vil blive afskediget i løbet af 2014.
Nedlæggelsen af de 61 stillinger fordeler sig således:
• I Karup nedlægges ca. 42 stillinger.
• I Vordingborg nedlægges ca. 15 stillinger og på Bornholm nedlægges ca. 7 stillinger.
• I Haderslev oprettes 3 stillinger.