[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Peter Sangiorgio, oberstløjtnant, Peace & Conflict Studies School

Kurset blev gennemført i Karen i Nairobi med deltagelse af ni personer fra det kenyanske forsvar (flåde, hær og flyvevåben) samt ”International Peace Support Training Centre” (IPSTC) og Eastern African Standby Forces (EASF), fire danske - samt en fransk officer. I alt 14 officerer og civile deltog på kurset. Kurset blev gennemført på initiativ af det danske forsvar af instruktører fra ”GLOBAL CSR”.Formålet med kurset var at informere deltagerne om "Institutional Social Responsiblity", hvilket omfatter tiltag for at sikre overholdelse af best practice for menneskerettigheder, miljøspørgsmål samt anti-korruption. Helt overordnet drejer ISR sig om, hvordan en virksomhed eller anden institution påvirker samfundet (mennesker, miljø og ”profit”). Konceptet er allerede vidt udbredt blandt en række store virksomheder som fx Coca Cola, Novo Nordisk, ABB med flere. I forhold til kommercielle virksomheder kaldes konceptet for ”Corporate Social Responsibility” (CSR). Kurset belyste forhold omkring, hvordan miitære aktiviteter påvirker menneskerettigheder, miljø og økonomi samt hvilke tiltag som ledelsen på forskellige niveauer kan implementere for at identificere og formindske negative påvirkninger.

Kursisterne arbejdede gennem ugen med at identificere konkrete områder, hvor eksisterende regler bidrog til overholdelse af de tre fokusområder. Ud over dette søgte kurset at identificere andre områder, hvor lignende tiltag kunne implementeres. Der var under kurset et stort engagement blandt deltagerne, der udarbejde anbefaliger for, hvordan arbejdet med af forbedre standarden inden for ”Institutional Social Responsiblity” kan forbedres.

Det er hensigten, at det ovennævnte kursus skal bidrage til, at flere kenyanske militære institutioner vil påbegynde implementering af best practice inden for Institutional Social Responsiblity