[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste har deltaget i alle Forsvarets missioner typisk med ambulancer, infirmerier og kirurgiske hold. Nu har en regeringsbeslutning ført til, at Forsvarets Sundhedstjeneste skal løse en ny opgave i samarbejde med Sundhedsministeriet og de danske regioner. Fire hold sundhedspersonale skal under Forsvarets ledelse bidrage til behandlingen af ebola-smittede patienter i det vestafrikanske land Sierra Leone, der er hårdt ramt af den smitsomme sygdom.

Første hold er netop blevet færdig med den uddannelse, der skal sætte dem i stand til at pleje mennesker, der er ramt af ebola-virussen og ikke mindst lære dem, hvordan de beskytter sig selv mod at blive smittet. Uddannelsen er for alle internationale sundhedsarbejdere, der skal indsættes i Sierra Leone og finder sted i England. Det sikrer, at alle bruger samme procedurer, og at alle anvender samme kliniske standarder, og dermed mindskes risikoen for de udsendte.

Uddannes hos gamle venner
Det er den britiske hærs Army Medical Services Training Centre i York, som er ansvarlig for at uddanne alt militært personel, der sendes til Sierra Leone, og altså også det civile sundhedspersonel, der skal af sted nu. Centeret og Forsvarets Sundhedstjeneste er gamle bekendte. Det var nemlig her, at de danske kirurger øvede sig i at samarbejde med de britiske læger og sygeplejersker, før man deployerede til Camp Bastion i Helmand-provinsen i Afghanistan i en nøjagtig kopi af det rigtige hospital i Camp Bastion.

Nu er hospitalet væk og erstattet af en kopi af ebola-behandlingscenteret i Kerry Town, Sierra Leone. Det er rammen for uddannelsen. Det er her, at læger og sygeplejersker skal forstå sygdommen og procedurerne for at bevæge sig i behandlingscenteret, og ikke mindst er det her, at læger og sygeplejersker skal lære at beskytte sig selv mod sygdommen. Og når holdet 17. december deployerer til Port Loko i Sierra Leone vil den første uges tid blive brugt til at tilvænne sig klimaet, fortsætte uddannelsen og indøve rutinerne i behandlingscenteret i Sierra Leone sammen med irske og britiske kolleger, før det nyindrettede behandlingscenter åbner for patienter lige efter jul.


Der er fokus på sikkerheden
Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge Søren Worm-Petersen, aflagde den 10. december besøg i York for at følge uddannelsen af det første danske kontingent, der tager til Sierra Leone den 17. december, og for at blive orienteret om uddannelsens opbygning og de foreløbige erfaringer. Chefen for 2nd Medical Brigade, Brigadier K. Beaton, tog imod og beskrev, hvorledes uddannelsescenteret havde løst opgaven med at forestå uddannelsen af alt militært og sundhedsfagligt personel, der skulle deployeres til Sierra Leone. Vægten var lagt på sikre og entydige procedurer og en stram styring af sikkerhedsprocesserne.

Hver eneste proces blev grundigt forklaret og derefter indøvet gang på gang på gang. Hver aften samles instruktørerne og under ledelse af Chief Instructor gennemgås hver enkelt elevs uddannelsesresultater, og det bestemmes på grundlag af 700 målepunkter, om en elev har bestået, eller om der skal sættes ekstra ind for at gøre en elev klar til at deployere og fungere i et ebola-behandlingscenter.

FAKTA

De fire hold hver med op til 25 læger, som Danmark vil udsende, består af læger, sygeplejersker, bioteknikere og/eller medicoteknikere, der under Forsvarets ledelse skal indsættes på et ebola-behandlingscenter i Port Loko, små to timers kørsel uden for Sierra Leones hovedstad Freetown i Vestafrika. De danske regioner rekrutterer frivillige, der har mod på at bidrage til den internationale indsats, og Forsvaret sørger for udvælgelse, uddannelse, udsendelse og koordinerer indsatsen i missionsområdet.