[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af VFK-Presse

Ekstra Bladet bringer i dag en artikel om, at danske F-16 fly angiveligt skulle have været på kollisionskurs med civile fly 10 gange i løbet af de seneste tre år. Det fremgår af artiklen, at Forsvarets fly ikke flyver med transponder tændt. Det er ikke korrekt.

Når Forsvarets fly flyver i områder med civil lufttrafik, skal de have transponderen tændt. Samtidig er flyene i konstant kontakt med militære og civile luftfartsmyndigheder, så de er orienteret om den civile lufttrafik.

De eneste situationer, hvor danske militærfly flyver uden transponder, er ved øvelser i særlige træningsområder over Nordsøen. I disse særlige tilfælde vil de pågældende områder altid være spærret for anden lufttrafik.

TCAS-systemet, som advarer om andre fly i et område, udløser som udgangspunkt en advarsel på et tidspunkt, hvor sikkerhedsafstanden endnu ikke er overskredet. Dette genererer en rapport, men en sådan registrering er ikke ensbetydende med, at flyene har befundet sig tættere på hinanden end den tilladte afstand.

Forsvaret har ikke kendskab til, at danske militærfly har været involveret i situationer, hvor den tilladte sikkerhedsafstand til civile fly er blevet overskredet.