[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Dansk erhvervsliv og forskningsinstitutionerne har mulighed for at gå i dialog med Forsvaret om fx test og afprøvning af projekter, der skal fremme en grønnere profil.  Dette kan både komme det danske forsvar til gode og hjælpe til eksport til andre landes forsvar. 

På et møde mandag i Aarhus præsenterede forsvarsminister Nicolai Wammen et mindre idekatalog for en række virksomheder og forskningsinstitutioner.  Aarhus Universitet, Incuba, Systematic, Terma, Danfoss og Grundfos var blandt de interesserede deltagere.

"Klima og miljøhensyn har Forsvarsministeriets store bevågenhed, og forud for mødet udarbejdede vi en oversigt  over ideer, som ville være relevante at få belyst ved erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner", fortæller major Anne Lundgaard.
Hun er Forsvarskommandoens programleder vedrørende ”Grønt forsvar”.

"Hvis virksomheder  eller forskningsinstitutioner finder nogle af emnerne interessante og henvender sig med konkrete og gennemarbejdede projektforslag,  så vil Forsvaret vurdere muligheden for at indgå i et samarbejde."

Oversigten over ideer spænder vidt. Lige fra natur- og vildtpleje over nye energikilder og metoder til at vedligeholde biler og bygninger, og til at kortlægge og påvirke personalets adfærd.

Hele oversigten kan ses her    eller her