[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret har netop afsluttet 1. etape af restaureringen og moderniseringen af det historiske gule Nyboder. Det markeres med en indvielse 6. februar kl. 10, hvor forsvarsministeren, og formanden for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal deltager.

Under arrangementet vil det være muligt at besigtige to af de huse, der restaureres, og det vil være muligt at se modeller af ”det nye Nyboder”.

Efter arrangementet vil forsvarsministeren og øvrige nøglepersoner stå til rådighed for interviews.

Om Pilotprojekt Nyboder

Planen for projektet er at forvandle Nyboders gamle, nedslidte bygninger til et moderne, levende campus midt i byen. I denne første etape har man restaureret en karré bestående af 16 huse. Bygningerne i Nyboder er fredede, og det betyder, at der i moderniseringsprocessen arbejdes særligt omhyggeligt med bevaring af bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Restaureringen beløber sig i første fase til cirka 97 millioner. Takket være A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har doneret 2/3 af udgiften til restaureringen, har det været muligt at gennemføre restaureringen og moderniseringen af den ene karré. Forsvaret har finansieret selv den sidste tredjedel af udgiften. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har været ansvarlige for restaureringen.

- Med restaureringen går Nyboder en ny tid i møde. Det har længe været Forsvarets ønske at de knapt 400-år gamle bygninger blev omdannet til tidssvarende boliger, så der forsat vil være liv og stemning i det gamle kvarter. Nu er der grobund for at skabe et campus for Forsvarets ansatte samtidig med, at historiske bygninger er sikret for fremtiden, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.

Donation på 227 millioner kroner fra A.P. Møller

Renoveringen af Nyboder kan nu fortsætte til næste fase, da A.P. Møller Fonden igen har doneret et anseeligt beløb til formålet. Ligesom ved den første etape betaler fonden 2/3 og Forsvaret 1/3 af renoveringen.

- Det er meget glædeligt, at vi med hjælp fra fonden kan fortsætte renoveringen af Nyboder med behørig respekt for den ånd og gode stemning, der er så forankret i de historiske bygninger. På Forsvarets vegne retter jeg en stor tak til fonden, som bidrager væsentligt til at skabe gode rammer for Forsvarets ansatte og ikke mindst for vores studerende mange år frem i tiden, siger forsvarschef general Peter Bartram.                                                                                                             

Praktisk:
Indvielsen finder sted 6. februar kl. 10 på pladsen ved Hjertensfrydsgade og Kronprinsessegade i Nyboder.

Ønsker du at deltage(kun pressen) i arrangement, kontakt:
Sara Svenstrup

Kommunikationsmedarbejder
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 

Tlf. 7231 3590

E-mail: fbe-le08@mil.dk


Program for indvielsen:

Kl. 10.05
Velkomst til pilotprojektet ved Tim Sloth Jørgensen, admiral og formand for styregruppe og følgegruppe vedr. restaurering og modernisering af pilotprojektet De Gule Stokke i Nyboder.
Kl. 10.15
Forsvarsministeren, Nicolai Wammen

Kl. 10.20
Formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fr. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Kl. 10.25
Nils Wang, kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet         
Kl. 10.30
Traktement
Kl. 10.35
Besigtigelse af udvalgte restaurerede huse