[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

I forbindelse med indgåelsen af det nuværende forsvarsforlig blev det aftalt, at Forsvaret skulle undersøge om den eksisterende munderingsforpligtigelse var tidssvarende.

Forsvaret har nu undersøgt området. Og undersøgelsen viser, at der er en række muligheder for at justere munderingsforpligtigelsen, herunder også en tilpasning af tøj, der skal udleveres til den enkelte medarbejder. Ved at justere området, kan der ifølge undersøgelsen opnås en besparelse på ca. 15 mio. kroner.

Justeringen vil betyde en ensretning af de tøj- og udstyrspakker, som den enkelte medarbejder får udleveret, herunder en tilpasning af idrætstøj. Det vil konkret medføre, at det fremover vil være ”byt ved slid” konceptet, der kommer til at gælde.

En anden justering vil betyde, at tøj- og udstyrpakkerne blive sammensat, så de målrettes den funktion, den enkelte bestrider. Som eksempel vil personale i stabe og på skoler aflevere en lang række tøj- og udstyrspakker, herunder udstyr der traditionelt kun skal anvendes under uddannelses- og øvelsesvirksomhed: hjelmsæt, oppakningssæt, feltforplejningsæt, feltflaskesæt, feltspadesæt, rastudstyrssæt og gasmaskesæt.

Undersøgelsen viser også, at den kommende etablering af værnsfælles kapaciteter muliggør en øget centralisering af håndteringen af beklædningsområdet, hvilket vil kunne medvirke positivt til besparelsen på området. Justering af de anvendte procedurer på Forsvarets depoter, herunder registrering og kontrol af udleveret materiel vil også kunne medvirke til at optimere ressourceanvendelsen. Forsvaret er fortsat i gang med analyser i forhold til yderligere generelle forbedringer af eksisterende processer på området.