[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Den 1. januar 2015 kan Forsvaret føje endnu en opgave til sine mangfoldige ansvarsområder. Det sker, når Forsvaret overtager den radiobaserede maritime nød-, il- og sikkerhedstjeneste fra TDC. Tjenesten er i folkemunde bedst kendt som Lyngby Radio. Overdragelsen af opgaven sker som følge af forsvarsforliget.

Indledningsvis overtager Forsvaret opgaven rent organisatorisk fra TDC/Lyngby Radio, og lyttevagten vil i begyndelsen blive videreført i de nuværende bygninger i Bagsværd, og vil så vidt muligt blive bemandet med de nuværende ca. 25 medarbejdere fra TDC.

På sigt, og når det værnsfælles operationscenter ved den kommende Værnsfælles Forsvarskommando i Karup er klar, forventes lyttevagten at blive flyttet hertil. I forbindelse med flytningen og samplaceringen med øvrige opgaver vil lyttevagtens organisation og bemanding blive tilpasset de nye rammer. Flytningen forventes at finde sted i 2016.