[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

FORLIG: I fremtiden vil støtte til blandt andet gennembrydning og overvindelse af hindringer, rydning af miner, ueksploderet ammunition og improviserede sprængladninger samt etablering af veje, landingsbaner og broer, opbygning og drift af lejre og anden infrastruktur samt opgaver, der bl.a. består af terrænmæssige analyser, beskyttelse mod kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare midler blive løst af en værnsfælles kapacitet.

Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center opstiller fremadrettet Forsvarets ingeniør- og CBRN-kapaciteter og bliver således leverandør af ingeniør- og CBRN-støtte til alle værns styrkeproduktion og styrkeindsættelser.

Baggrunden er, at det i Aftale på Forsvarsområdet 2013 – 2017 er besluttet, at der skal etableres flere værnsfælles kapaciteter i Forsvaret, så de fremover på en mere fleksibel og effektiv måde kan understøtte de opgaver Forsvaret løser herhjemme og i udlandet.

Det betyder konkret, at Flyvevåbnets konstruktionskapacitet og ingeniørmæssige stabsfunktioner ved Combat Support Wing i Karup integreres i Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center i Skive.

Der nedlægges i omegnen af 18 stillinger ved Flyvevåbnets Combat Support Wing i Karup, mens der tilsvarende oprettes omkring 18 stillinger ved Ingeniørregimentet, Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center i Skive.

Den værnsfælles kapacitet forventes fuld operativ fra 1. januar 2015.