[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschefen begrundede tildelingen med følgende ord:
- Jeg er stolt over, at jeg i dag kan overrække dig Forsvarets medalje for fortjenstfuld indsats, som påskønnelse af at du gennem en lang karriere har ydet en i særklasse stor indsats for at udvikle Forsvarets operative opgaveløsning.

Generalløjtnant Poul Kiærskou har gennem karrieren blandt andet været chef for Hærens Operative Kommando i perioden 2002-2008, hvor der blev stillet meget store krav til Hærens indsats i især Afghanistan.

- Der er ingen tvivl om, at du som chef for Hærens Operative Kommando, var chef på et tidspunkt, hvor Hæren var præget af den meget omfattende kampindsats i Irak og Afghanistan. Der blev stillet meget store krav om omstilling og udnyttelse af den opnåede kamperfaring. Samtidigt var det en proces, hvor vi alle hele tiden blev klogere og mere erfarne – og denne viden skulle omsættes til justeringer af vores uddannelse, udrustning og organisationer.

- Jeg ved, at dit utrættelige personlige engagement for de indsatte enheder, de udsendte soldater og deres pårørende, samt dit overblik og evne til at løse problemer og se muligheder, var en væsentlig årsag til de resultater Hæren opnåede og den professionalisering af enhederne, der fulgte med.

Forsvarschefen sagde afslutningsvis:
- Du har siden 2009 været den permanente danske repræsentant ved NATO’s og EU’s Militærkomitéer. En stilling, som du har bestredet med stor professionalisme og hvor du har sikret, at der fra repræsentationens side er leveret en solid faglig rådgivning til forsvarschefembedet og resten af Forsvaret i en tid med nye og komplicerede sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark, NATO og EU.
- Samtidigt ved jeg, at du gennem årene har gjort en afgørende forskel for kolleger og medarbejdere. Du har med stor ansvarsbevidsthed, uegennyttighed og empati været en rollemodel for mange, ligesom du har været en stor og meget værdsat personlig og faglig sparringspartner for flere af Forsvarets topchefer.

Fakta: Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats

Indstiftet den 7. december 2009.
Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats tildeles militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for Forsvaret fortjenstfuld indsats. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk Forsvar særlig fortjenstfuld indsats. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld.
På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

Bemærk: Har tidligere været anvendt som "Forsvarets Medalje" i perioden 1991 til 2009. Forsvarets Medalje blev tildelt militært og civilt personel i Forsvaret, der har udført en for Forsvaret fortjenstfuld indsats uden for Kongeriget Danmarks grænser. Forsvarets Medalje kunne tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en for dansk forsvar særlig fortjenstfuld indsats inden for eller uden for Kongeriget Danmarks grænser.