[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret har gennemført effektiviseringer for 900 millioner kroner sidste år samtidig med, at kerneopgaverne er løst tilfredsstillende. Det viser årsrapporten fra 2013, som netop er offentliggjort.
Derudover viser årets økonomiske resultat et mindreforbrug på cirka 600 millioner kroner.

- Vi er alt i alt kommet ud af 2013 med et tilfredsstillende resultat både fagligt og økonomisk, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Forsvarschefen understreger, at det ikke er et mål i sig selv at opnå et mindreforbrug hos Forsvarets myndigheder.

- For at udvise rettidig omhu og sikre, at besparelserne blev realiseres inden for en kort tidshorisont, har Forsvaret naturligt nok holdt igen på udgifterne i 2013 og haft fokus på en ekstra stram økonomistyring, siger han. 

Mere forsvar for pengene

På trods af store effektiviseringer konkluderer rapporten, at Forsvarets kerneopgaver er løst tilfredsstillende i 2013 – både nationalt og ude i verden.
Antallet af soldater i Afghanistan er blevet reduceret i takt med at opgaverne overdrages til afghanerne selv, Søværnet yder en stor indsats mod pirateri i Adenbugten og Flyvevåbnet er med kort varsel blevet udsendt til Mali.

Udviklingen i Syrien betød desuden, at Esbern Snare i efteråret 2013 blev omdirigeret til Middelhavet, hvor Danmark nu varetager ledelsen af den maritime transport af kemiske våben.

Også i den nationale opgaveløsning har Forsvaret ifølge forsvarschefen løst sine opgaver tilfredsstillende.

- Forsvaret var i 2013 indsat inden for hele rigsfællesskabet med mange forskellige slags opgaver. Fra ambulanceflyvninger og suverænitetshævdelse til overvågning og redningsoperationer, siger han. 

Balance i økonomien

Der skal i de kommende år gennemføres en række effektiviseringer og organisatoriske omlægninger i Forsvaret. Den præcise udmøntning vil finde sted således, at de afledte reduktioner af forsvarsbudgettet kan gennemføres fra 2015 og frem, som det er forudsat i planen.

På baggrund af årsrapporten mener forsvarschef, general Peter Bartram, at Forsvaret er i en god position til at implementere de resterende initiativer i forsvarsforliget.

Det indebærer blandt andet, at Forsvarets budget reduceres med 2,7 milliarder kroner, når forliget er fuldt indfaset i 2017.  
 

- Det er en opgave, som kræver stor omstillingsparathed for alle myndigheder og medarbejdere, men årsrapporten viser, at der er tilstrækkelig styr på Forsvarets økonomi i forhold til at kunne indfri de næste års effektiviseringer, siger han.

Fakta

- Ifølge Aftale på forsvarsområdet for 2013-2017 skal Forsvarets budget reduceres med cirka 2,7 mia. kroner fuldt indfaset fra 2017.

- Forsvaret skulle i 2013 gennemføre effektiviseringer for cirka 900 millioner kroner. Dette mål er nået.

- Udover de cirka 900 millioner kroner har Forsvaret i 2013 haft et mindreforbrug på cirka 600 millioner kroner.

- Sidste års mindreforbrug skyldes blandt andet, at der ikke har været brug for hele den reserve, som har været afsat til tilbagetrækningen fra Afghanistan, udskudte IT-, bygge- og anlægsprojekter samt en generel økonomisk påpasselighed blandt alle Forsvarets myndigheder i forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget.

Læs hele årsrapporten her