[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Forsvarschef, general Peter Bartram blev transporteret rundt i Kabul-området af MPere fra Livvagtsenheden. Foto Thomas Belsø.

Af VFK
Danmark har fået nye opgaver i Afghanistan og indsatsen er flyttet fra syd til nord. Forsvarschefens besøg nåede rundt om det hele, fra de udsendte i Kabul-området til helikopterbidraget i Mazar-e-Sharif.
- Det er en stor fornøjelse at se den entusiasme, de udsendte soldater udviser overfor de opgaver, de bliver stillet. Det danske bidrag til indsatsen i Afghanistan udgøres af adskillige mindre bidrag fra mentorer til stabsofficerer og beskyttelseshold. Alle udfører et vigtig arbejde, nu hvor vi i stor grad overdrager ansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker. Det er vigtigt, at vi sørger for at støtte og vejlede dem, og den opgave er de danske soldater dygtige til at løse, udtalte general Peter Bartram.

De danske soldater i Kabul området kommer fra alle tre værn, så meget passende var Søværnet også repræsenteret blandt de prominente gæster. Kontreadmiral Finn Hansen er chef for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando, og pr.  1. december overtager han ansvaret for al indsættelse af danske styrker. Besøget var derfor en velkommen lejlighed til med egne øjne at se, under hvilke forhold de danske styrker opererer, og hvilke opgaver de løser.

I Kabul er en af hovedopgaverne mentorbidraget ved den afghanske officersskole. Chefen for Hærstaben, generalmajor H.C.Mathiesen kunne med tilfredshed konstatere fremgang for mentorarbejdet ved officersskolen (ANAOA).  Der hersker stor optimisme, og afghanerne er nået langt med hensyn til selv at planlægge og gennemføre uddannelserne.  Den britiske chef for det internationale mentorhold tilknyttet ANAOA roste den indsats, som de danske mentorer yder.


 Cheferne for Flyverstaben og Hærstaben, generalmajor M.A.L.T. Nielsen og generalmajor H.C. Mathiesen, i højere luftlag over Quargha.

På grund af truslen i Kabul er de internationale styrker henvist til at blive transporteret med støtte fra sikrings- og eskortebidrag. En del af dette bidrag stilles af danske soldater og kørere, der sørger for, at transporter mellem installationerne i Kabul kan gennemføres på betryggende vis. De særligt udsendte livvagter fra Værnsfælles MP sikrede delegationen, som udover et besøg  ved det danske element (DANELM) i Kabul internationale lufthavn også fik tid til en afstikker. Højt fra en bakketop over Quargha var der udsigt over både officersskolen, og højsletten hvor millionbyen Kabul breder sig.


Chefen for DANELM i KAIA, oberstløjtnant Henrik Schirrmacher fik overrakt forsvarschefens våbenskjold.

Læs også om delegationens besøg ved helikopterbidraget i Mazar-e-sharif på Flyverstabens hjemmeside: her