[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando
 
Som følge af flytningen afhændes Skalstrup, og områdeinfirmeriet flyttes som
konsekvens heraf fra Skalstrup til Høvelte sammen med navalmedicinsk sektion, mens flyvemedicinsk sektion flyttes til Flyvestation Skrydstrup.

Placeringen i Aarhus
Forsvarets Sundhedstjenestes aktiviteter i Aarhus placeres på to adresser. Staben placeres i Marinestabens nuværende domicil i Sødalsparken forventeligt sammen med ledelsen af Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution og ledelsen af Forsvarets nye vedligeholdelsesorganisation. Sundhedstjenestens uddannelsesafdeling vil blive placeret i lejede faciliteter i Aarhus. 

Indflytningen forventes at være gennemført medio 2015 under hensyntagen til
gældende varsler for de berørte medarbejdere.

Værnsfælles Forsvarskommando vil nu i samarbejde Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse udarbejde en plan for flytningen af uddannelsesafdelingen under hensyntagen til klargøring af de pågældende faciliteter samt Sundhedstjenestens allerede planlagte uddannelses- og kursusaktiviteter.
 
Flytning af områdeinfirmeri samt flyve- og navalmedicinsk center
Flyvemedicinsk sektion flyttes som nævnt til Flyvestation Skrydstrup, mens
områdeinfirmeriet på Flyvestation Skalstrup flyttes til Høvelte sammen med
navalmedicinsk klinik.
 
Personalemæssige forhold
I forbindelse med flytningen vil Værnsfælles Forsvarskommando og
Forsvarsministeriets Personalestyrelse benytte forskellige tiltag, der skal
medvirke til at reducere eventuelle ulemper for de berørte medarbejdere.
 
Tiltagene vil blandt andet omfatte:
• Anvendelse af midlertidig tjeneste for visse personelgrupper.
• Anvendelse af relevant reservepersonel i en overgangsperiode.
• Besigtigelsesbesøg, samarbejde med kommuner og lign. for familier der overvejer at foretage flytning.
• Nye medarbejdere vil kunne ansættes på det kommende arbejdssted fx Aarhus forud for den forventede flytning. Oplæring vil i disse tilfælde gennemføres på den nuværende lokalitet.