[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Mads Qvist Frederiksen, Forsvarskommandoen

Forsvarschefen havde en travl fredag på Bornholm hvor dagen startede med et besøg hos Beredskabsstyrelsens kaserne i Allinge. Her fik general Peter Bartram hilst på politihjemmeværnet og fik et indblik ind i det store arbejde som de frivillige udfører under Folkemødet hvor mere end 80.000 mennesker strømmer til øen.$0$0Derefter var forsvarschefen på besøg på marinehjemmeværnets fartøj, Hjortø, hvor han deltog i et oplæg om Interforce.

Med kontreadmiral Nils Wang som ordstyrer, fortalte direktøren i Gentofte kommune Frank E Andersen og forsvarschefen om hvordan det civile-militære samarbejde kan udvikles. Interforce arbejder netop med at formidle til virksomhederne hvilke kompetencer og erfaringer, de militære fagfolk kan tilbyde den civile verden.

Dagen sluttede hos kommunikationsfirmaet Operate, hvor debatten handlede om fremtidens forsvar. I et tætpakket telt talte direktøren for Operate, Per Rystrøm, og forsvarschefen blandt andet om de udfordringer der er i arktisk, før der blev tid til at stille spørgsmål fra publikum.

Folkemødet slutter søndag den 15. juni 2014. Se mere her:  http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx