[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets Personeltjeneste, der har varetaget brevstemmeafgivningen til det netop gennemførte valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om patentdomstolen for Forsvarets personale i udlandet, har tirsdag den 27. maj 2014 orienteret Forsvarsministeriet om, at 50 brevstemmer ved en fejl ikke er blevet videresendt fra Forsvarets Personeltjeneste til de respektive hjemkommuner.

En brevstemme skal for at komme i betragtning ved et valg/en afstemning være modtaget på det pågældende afstemningssted, inden afstemningen begynder på valgdagen. De ikke fordelte brevstemmer kan derfor ikke komme i betragtning, og Forsvarets Personeltjeneste skal derfor makulere dem. Forsvarsministeriet har fremsendt en redegørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet herom, og derved vil sagen indgå i den samlede redegørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet skal udarbejde til Folketinget (udvalget til valgs prøvelse) om gennemførelsen af valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om Patentdomstolen.

Chefen for Forsvarets Personeltjeneste, generalmajor Niels Bundsgaard beklager.

- Jeg beklager dybt over for de af vores udsendte hvis stemmer ikke er talt med. Jeg ser med stor alvor på sagen og vil nu tage skridt til at sikre at det ikke sker i fremtiden.