[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Thorbjørn Forsberg, VFK-KOM10

Der var både trussel mod miljøet, sårede og savnede, da beredskabet i Grønland i uge 44 øvede sig i at håndtere en større katastrofe: To skibe – et fragtskib og et mindre krydstogtskib – kolliderede i farvandet ud for Nuuk, de lækkede olie, og passagererne skulle evakueres hurtigst muligt.

Ansvaret for sådan en indsats er fordelt på flere forskellige myndigheder, og der koordineres løbende i den såkaldte Beredskabskommission, hvor repræsentanter for forskellige departementer i selvstyret, Grønlands Politi, Kanukoka (Grønlands pendant til Kommunernes Landsforening), Landslægen, Rigsombudsmanden og Arktisk Kommando er repræsenteret. Kommissionen mødtes flere gange dagligt.


Både militærfolk, civile og politi deltog i øvelsen. (Foto: Thorbjørn Forsberg)

Ingen enheder var indsat
Der var dog ikke hverken folk i vandet eller redningsfolk på vej, for hele øvelsen foregik som en skrivebordsøvelse uden live-indspil. Men derfor kan man godt få en masse ud af den, fortæller kommandørkaptajn Erik Romby, som var en af de ansvarlige for øvelsen.

- Der er to formål med øvelsen. Det ene er at øve Arktisk Kommando i at mobilisere og føre Arktisk Beredskabsstyrke. Det er Forsvarets del, og den kan vi ikke træne, uden at de andre myndigheder i beredskabet deltager. Det andet formål er derfor at øve netop samarbejdet og koordinationen mellem myndighederne, forklarer han.


Kommandørkaptajn Erik Romby taler med en fremmødt journalist, mens chefen for Arktisk Kommando, Stig Østergaard, lytter. (Foto: Thorbjørn Forsberg)

Tilfredshed hos Arktisk Kommando
Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen, har været med i en masse øvelser af den slags i løbet af sin karriere.

- Vi har fået styrket de nødvendige nervebaner og procedurer, og vi er kommet ind i materien omkring det grønlandske beredskab. Vi har også haft et godt samarbejde med beredskabet på Island omkring støtte. Der er selvfølgelig ikke to situationer, der er ens, men der er ingen tvivl om, at vi efter øvelsen er bedre rustet til eventuelle hændelser, fastslår Stig Østergaard Nielsen.


På Olaf Ryes Kaserne i Fredericia gav skrivebordsøvelsen også god træning til nervebanerne. Næste år bliver det live i en sydlig grønlandsk fjord. (foto: Ronny Vossen Rasmussen)

Læs mere i næste udgave af Forsvarsavisen, som udkommer midt i november.