[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarskommandoen

I februar blev den tredje HR-måling gennemført i Forsvaret. Svarprocenten var på 32 procent, og med 71 procent deltagere, der alt i alt er tilfredse med deres job i modsætning til 81 procent i maj 2013, og 53 procent, der føler sig motiverede i deres arbejde mod 62 procent også i maj 2013, er der tale om en tilbagegang.

- Den lavere tilfredshed og motivation er beklagelig, men ikke uforståelig set i lyset af de forandringer, Forsvaret gennemgår i disse år, siger kontreadmiral Finn Hansen, der er chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.

Samtidig viser HR-målingen, at hver femte medarbejder (19 procent) aktuelt søger job uden for Forsvaret mod 14 procent i maj 2013.

- Forsvaret gør en indsats for at forbedre situationen. På en række områder, særligt indenfor HR og kommunikation, er der en forventning om, at de strategier, som er ved at blive rullet ud i organisationen, vil få en positiv effekt, siger Finn Hansen.

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for den enkelte medarbejder at bruge sine evner og lære nyt.

- Med det nye bemandingssystem træffer medarbejderen i langt højere grad sine egne valg. Dermed er medarbejderen ikke længere afhængig af en udstikker, der måske ikke altid er opdateret på, hvad medarbejderen egentlig laver, kan og vil, siger Finn Hansen.

– Vi forventer, at dette vil øge tilfredshed og motivation inden for et års tid eller to, og dermed forbedre resultaterne i HR målingen, fortsætter Finn Hansen.

- Forsvarskommandoen anerkender medarbejdernes holdninger og oplevelser, som de er udtrykt i målingen. Samtidig er vi bevidste om, at omstruktureringer og besparelser ikke kan undgå at influere på medarbejdernes generelle tilfredshed. Vi har imidlertid tillid til, at HR strategien vil medføre gode resultater også i form af tilfredshed. Derfor vil vi nu begynde at sætte konkrete mål på flere af vores tiltag med grundlag i bl.a. HR målingerne, siger Finn Hansen.

Resultaterne af HR-målingen findes på HR-portalen under ´Strategi og Politik´ eller kan læses her.