[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Forsvaret ændrer organisation og får nye navne. Den 10. april 2014 blev der indgået en politisk aftale, som betyder, at Forsvarets organisation ændres.

Ændringerne får dog ingen betydning for leverandører til Forsvarsministeriets koncern.

Fra 1. oktober 2014 oprettes følgende styrelser under Forsvarsministeriets departement:

• Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)
(VFK erstatter Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando/ Arktisk Kommando og Forsvarets Sundhedstjeneste hører fremover under VFK)

• Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
(FMI erstatter Forsvarets Materieltjeneste / Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste hører fremover under FMI)

• Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
(FPS erstatter Forsvarets Personeltjeneste / Veterancenteret og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø hører fremover under FPS)

• Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
 (FES erstatter Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste)

• Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS)
 (FRS erstatter Forsvarets Regnskabstjeneste)

For øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet sker der ingen navneændringer.

Ændringerne i Forsvarets organisering får udover navneændringen ingen betydning for leverandører til Forsvarsministeriets koncern. Leverandørerne skal fortsat anvende de EAN numre, som de er blevet oplyst af koncernens indkøbere, og der ændres hverken i måden, hvorpå de elektroniske fakturaer håndteres eller på de formelle krav på området.

Spørgsmål vedrørende fakturaer og de formelle krav kan rettes til: 72 67 41 00 eller på mail: frt-ktp-kre@mil.dk