[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen.

- Jeg er meget beæret og stolt over, at jeg skal være den første chef for specialoperationskommandoen, men jeg går også til opgaven med en vis ydmyghed, siger 56-årige Jørgen Høll, der i øjeblikket har en chefstilling ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, men har stor erfaring med fra specialoperationsmiljøet. Han tiltræder stillingen den  1. september 2014.

- Jeg kender selv specialstyrkemiljøet ved Frømandskorpset og Jægerkorpset og har derfor den dybeste respekt for soldaternes professionelle tilgang til opgaven samt deres faglighed. Jeg glæder mig til at være med til at styrke miljøet endnu mere gennem en øget strategisk fokus på specialoperationer, fortsætter han.


Jørgen Høll. Foto: Heri Hammer Niclasen

I 1986 kom han selv igennem nåleøjet til Jægerkorpset og gjorde tjeneste som jæger i 1986-88 og vendte senere tilbage som chef for korpset i 1997-99. Også senere i sin karriere har han høstet stor erfaring med planlægning og organisering af specialoperationsstyrker. I tre år fra 2007-10 var han rådgiver i specialstyrkeoperationer ved NATOs Joint Command i Lissabon. Som chef for operationsdivisionen i Hærens Operative Kommando var han stærkt involveret i planlægningen af specialstyrkebidraget i Afghanstan – Task Force 7.

Læs hele Jørgen Hølls CV her.

Forsvarschef general Peter Bartram glæder sig til at arbejde sammen med Jørgen Høll.

- Jeg er meget tilfreds med, at valget er faldet på Jørgen Høll, som chef for specialoperationskommandoen. Jeg er ikke i tvivl om, at han er den helt rigtige mand til jobbet. Jeg byder ham velkommen i Forsvarets chefkreds og vil hurtigst muligt få ham inddraget i det videre arbejde med oprettelsen af den nye specialoperationskommando.


Jørgen Høll var med til at planlægge Task Force 7's indsats i Helmandprovinsen. Foto: Nicholas Lundgard

Specialoperationskommandoens primære opgave bliver at planlægge og gennemføre specialoperationer, samt at give retningslinjer for opbygning og anvendelse af den samlede specialoperationskapacitet og relevant støtte fra Forsvarets samlede kapaciteter. Tidligere var det henholdsvis Hæren og Søværnet, der styrede Jægerkorpset og Frømandskorpsets operationer, men nu bliver der mere fokus på værnsfælles specialoperationer og mindre på de to korps.