[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I en artikel på Berlingske Tidendes hjemmeside her til aften, fremsættes kritik af især de civile embedsmænd i Forsvarsministeriet.
Kritikken fremsættes i forbindelse med udgivelsen af Lars Møllers kommende bog “Tak for turen”.

Forsvarschef General Peter Bartram, har følgende kommentar til artiklen:

- Jeg har ikke læst Lars Møllers bog endnu, og kan derfor heller ikke forholde mig til substansen i de eksempler bogen måtte indeholde. Men helt generelt kan jeg sige, at jeg på ingen vis har oplevet, at min militærfaglige rådgivning som forsvarschef er blevet dikteret eller ignoreret af det politiske niveau. Lad mig samtidig sige, at jeg opfatter samarbejdet med Forsvarsministeriet som godt og tæt.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at Forsvaret og Forsvarets medarbejdere i sagens natur altid vil have fokus på de militære aspekter, mens der som oftest også er
andre hensyn, der er relevante at tage med i betragtning. Den dynamik er med til at tilsikre de samlet set bedste løsninger. Her er det gode samarbejde mellem departementet i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen selvsagt meget væsentligt.