[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Kastellets geninvielse den 5 januar 1989.  Retablering af en del af voldanlægget på Kastellet og broen ved Kongeporten i København. Donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

INVITATION:
 
Det er nu 350 år siden, at Kastellet blev taget i brug som kaserne. Årsdagen markeres med et ”Åbent Hus” arrangement i Kastellet lørdag den 1. november 2014 fra kl. 1150 til 1600.

H.M. Dronningen ankommer til Kastellet kl. 1200, hvor H.M. Dronningen åbner jubilæumsudstillingen i Den Historiske Samling i Norgesporten og besøger udvalgte steder i Kastellet.
Åbningen markeres med Dansk Løsen (6 gange kanontorden) fra både Grevens og Prinsessens Bastion.

Der vil være fri adgang til Kastellet.
I fire timer vil publikum kunne opleve musik og korkoncerter, udstillinger og åbne museer, guidede rundvisninger og Møllevinger, Kastels ”fiskere”, heste på Voldkronen og på Kirkepladsen m.m.
Kl.1330 vil Kirkepladsen blive indhyllet i røg og genlyde af kanontorden, kommandoråb, horn og sækkepiber, når militærhistoriske entusiaster opfører  ”Slaget på Kirkepladsen”.

I dagens anledning vil Struensee’s celle i Gl. Arrest bagved Kastelskirken være åben.
Det er muligt at købe jubilæumseffekter og Kastellets kantine sælger Kastelsgryde til jubilæumspris - kr. 50,00.

Se det fulde program for dagen på Kastellet.info

TIL PRESSEN:

Interesseret presse som ønsker at dække H.M. Dronningens besøg bedes møde op ved Norgesporten kl. 1130, hvor seniorsergent Søren Konradsen vil eskortere fotografer og journalister under åbningen af udstillingen, ved ankomst til Bageriet, udvalgte fotospots, samt ved Kastelskirken.
Evt. praktiske spørgsmål kan rettes til

Kommandanten, major Jørgen Kold, tlf. 72211021
Pressekontakt, seniorsergent Søren Konradsen, tlf. 72211022