[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Den politiske beslutning om at hjemtage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande betyder, at radioekspeditionens opgave overføres fra at være en ydelse under en kommerciel virksomhed, til at blive en statslig opgave, som løses af Forsvaret.

Med Forsvarets overtagelse vil Lyngby Radios opgaver blive fokuseret omkring maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste for søfarende i danske farvande.

Radioekspeditionen vil referere direkte til Forsvarets Operationscenter, Redningscentralen i Aarhus, som i forvejen har et tæt samarbejde med Lyngby Radio.

Først om et par år, vil nye faciliteter, der kan rumme alle elementer af Forsvarets Operationscenteret, være færdigindrettet i Karup. Indtil da vil radioekspeditionen løse sin opgave fra domicilet i Bagsværd.

Lyngby Radio viderefører sit navn efter årsskiftet, ligesom det vil være det samme erfarne personale ved Lyngby Radio, der fortsat er de søfarendes skytsengel i æteren over danske farvande – fra nytår bliver det med Forsvaret som solid opbakning.