[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Hele 97% af de værnepligtige i 2013 var unge som meldte sig frivilligt.
Samme år var hver femte værnepligtige kvinder, der havde valgt at bruge deres værneret. Set over ti år er andelen af kvindelige værnepligtige steget fra 2,6% i 2004 til 19.3% i 2013.

-Vi har registreret et klart fald i kønskrænkende sager mod kvindelige soldater, i takt med at der er blevet flere og flere kvinder, fortæller Stefan Thorbjørnsen. Han er specialkonsulent i Forsvarskommandoen, og arbejder med til at realisere Forsvarets mangfoldighedspolitik.  Kort fortalt forsøger Forsvaret at rekruttere og fastholde medarbejdere, der afspejler befolkningssammensætningen i det øvrige Danmark.

-Forsvaret ansætter medarbejdere ud fra kvalifikationer til at løse opgaverne - ikke ud fra om man er kvinde eller mand. Det er vores klare opfattelse, at opgaveløsningen bliver mere nuanceret  og dermed bedre, jo flere forskellige kompetencer der bringes i spil. Køn og etnicitet er derfor områder, der har Forsvarets interesse og vi tilstræber at øge andelen for at nærme os det omgivende samfund, fortæller Stefan Thorbjørnsen.

Lige nu evaluerer forsvaret de handleplaner i forhold til mangfoldighed, som har kørt i to år. De konkrete initiativer har bl.a. bestået af uddannelse af personer med kulturforståelse i forhold til køn, mentorordning for kvinder, og decideret kampagner for at rekruttere flere kvinder. Det kan endnu ikke siges hvordan evalueringen falder ud, men der bliver løbende rettet til og fundet på nye initiativer, fortæller Stefan Thorbjørnsen.