[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

Intetanende var Christian Herskind kommet til det årlige møde i Interforces formandskab, da forsvarschef general Peter Bartram pludselig rejste sig og tog ordet.

- Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats tildeles Christian Herskind, sagde forsvarschefen.

- Jeg var overrasket, da jeg fik det at vide. Vi civile kender jo ikke til medaljetildeling, så det var en glædelig overraskelse. Det betyder rigtigt meget, at der er nogen, der synes, at den indsats, jeg gør i organisationer som Mars & Markur og Interforce, giver mening. At folk ikke bare synes, at det er en hyggelig kaffeklub, siger Christian Herskind.


Tildelingen af medaljen fandt sted på Forsvarets Bibliotek på Kastellet.


Forsvarschefen læste motivationen for hæderen til Christian Herskind.

- Christian Herskind har siden 2007 været præsident for kredsen af Mars & Merkur, og Christian Herskind har i denne periode igennem sit virke som præsident skabt forudsætning for en konstruktiv og fremragende forståelse for Forsvarets virksomhed blandt meningsdannere i Danmark.
Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld Indsats.


Indflydelsesrig kreds af mennesker
Christian Herskind er til daglig administrerende direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab og præsident i Mars & Merkur og sidder desuden i formandskabet i organisationen Interforce.

Mars & Markur er en organisation for lederne af de omkring 300 største offentlige og civile virksomheder i Danmark, hvor Forsvarets admiraler og generaler også er medlemmer. Når de mødes, diskuterer de forskellige emner fra en militær og en økonomisk/kommerciel synsvinkel, hvilket navnet med de to græske guder Mars (krigsguden) og Merkur (Gud for bl.a. handel) viser.

Christian Herskind er desuden med i formandskabet i Interforce. Her er omkring 1700 danske virksomheder er repræsenteret. Interforce arbejder for at skabe forståelse mellem Forsvaret og det civile arbejdsmarked, så f.eks. reserveofficerer og hjemmeværnsfolk både kan gøre indsats for Forsvaret og på deres arbejdsplads. De kan også hjælpe veteraner, der forlader Forsvaret med at få civile stillinger.

Læs artikel om Christian Herskind i Forsvarsavisen 2013, Nr. 3.