[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

AF VFK Pressesektionen

De danske fly har i den forgangne periode primært fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat som luftstøtte til styrker på landjorden. Luftstøtten kan bestå af flere forskellige opgaver, afhængig af hvad der er behov for.  Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.  På nogle af CAS-missionerne har de danske F-16 fly kastet bomber i forbindelse med kamphandlinger på jorden. Målet for bomberne har været køretøjer og fjendtlige styrker.

På de missioner, hvor flyene ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Derudover har de danske fly også gennemført Air Interdiction missioner. Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved denne type missioner har de danske fly primært bombet bygninger.

I løbet af de seneste 19 missioner har de danske fly kastet 14 bomber mod fjendtlige styrker, køretøjer og bygninger.
Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 93 missioner og anvendt 74 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige at de styres mod deres mål af enten laser eller GPS.

Læs mere om koalitionens gennemførte angreb hos US Central Command: www.centcom.mil