[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og der har været en stigning i antal anvendte bomber i forhold til de seneste uger, hvor danskerne ellers i højere grad har bidraget til indhentning af efterretninger og overvågning af væsentlige steder og aktiviteter.

De danske fly har i den forløbne uge deltaget i missioner i områderne omkring Fallujah, Tikrit, Bayji, Mosul samt i Al-Anbar-regionen.

En af de missionstyper, som flyene har gennemført, er Air Interdiction. Her planlægges et specifikt angreb mod et på forhånd defineret mål udførligt og detaljeret hjemmefra, og flyene flyver direkte frem til målet, kaster bomber og flyver retur. Ved denne type missioner har de danske fly primært bombet bygninger.

Derudover har de danske fly i den forgangne periode fortsat gennemført en del Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat som luftstøtte til styrker på landjorden. Luftstøtten kan bestå af flere forskellige opgaver, afhængig af hvad der er behov for.

CAS-missioner udgør fortsat størstedelen af de 13 gennemførte missioner. Ved CAS-missionerne er der ikke nødvendigvis et på forhånd defineret mål; her bliver flyene indsat til fx at anvende våben, hvis det er nødvendigt.

På nogle af CAS-missionerne har flyene kastet bomber i forbindelse med kamphandlinger på jorden. Her har målene blandt andet været køretøjer og fjendtlige styrker.

På de missioner, hvor flyene ikke har anvendt våben, har de primært bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

I løbet af de seneste 13 missioner har de danske fly kastet 18 bomber mod fjendtlige styrker, køretøjer og bygninger.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 74 missioner og anvendt 60 bomber.

Læs mere om koalitionens gennemførte angreb hos US Central Command: www.centcom.mil