[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Det var 16.gang, at Anders Lassen legatet blev uddelt, og fælles for de tre modtagere var modige bedrifter. Selve uddelingen fandt sted i firmaet Systematics lokaler i København. Normalt deltager fondens protektor H.K.H. Kronprinsen. Men i år måtte fondens formand Poul Lynggaard nøjes med en respektfuld hilsen fra H.K.H.
 

Foto Jean-Poul Delain, MSF

Heller ikke første legatmodtager, speciallæge Kathrine Holte, var mødt op personligt. Moderen Jette Holte måtte på datterens vegne modtage hæder og check og sende kammerherre Christian Lassens begrundelse videre til Afrika. I en årrække har lægen ydet en enestående humanitær indsats i verdens farligste brændpunkter for Læger Uden Grænser. 
Se alle begrundelser nedenfor.

Chefen for de danske soldater på hold 10 i Afghanistan, Lennie Fredskov, var kaldt hjem fra ambassaden i Moskva for at begrunde legatet til major Eskil Berger. Selv om de 50.000 kroner blev uddelt for en konkret modig indsats, understregede forsvarsattacheen, at Eskil Berger var forgudet af sine folk.

Sidste legatmodtager må man ikke sige så meget om. Som aktiv jægersoldat og patruljemand er premierløjtnant Thomas skjult bag slørede fotos, efternavnet udeladt og særlig begrundelse hemmelig. Jægerkorpsets chef, Claus Wammen, fortalte dog i gennerelle vendinger om Thomas´ indsats i Afghanistan.

Begrundelser:

Kammerherre Christian Lassen:
Speciallæge i Kirurgi, Kathrine Holte fra Læger Uden Grænser.
Tildeles et lagat for at have ydet en helt enestående humanitær indsats i nogle af verdens farligste brændpunkter. Bl.a. Syrien, Afghanistan, Pakistan og Den Centralafrikanske Republik. 
I alle konfliktområder har Kathrine Holte i felthospitaler nær fronten – uden hensyn til egen sikkerhed- udført en lang række vanskelige og komplicerede operationer. Speciallægen er ekstrem modig, fleksibel, engageret og en særdeles dygtig kirurg. Kathrine Holte er dybt dedikeret til at hjælpe folk i nød.

Brigadegeneral Lennie Fredskov:
Major Eskil Berger ved Den Kongelige Livgarde tildeles et legat for med utrolig viljestyrke og ledelsesmæssig styrke at have skabt en meget markant og synlig styrkelse af sikkerheden omkring Patrol Baseline nordøst for Gereshk i Afghanistan.

Den 23. oktober 2010 udviste majoren enestående mod, da en mand fra enheden (KC COY/ISAF 10) under en voldsom ildkamp blev ramt af fjenden.  Uden at tænke på egen sikkerhed ydede majoren førstehjælp og i kraft af sin overlegne fysiske styrke fik han bragt soldaten i sikkerhed.
Eskil Berger er, som major Anders Lasen var, en kontroversiel og til tider kompromisløs person. Men han har med sin indsats i Afghanistan levet op til de allerhøjeste standarder for en officer i kamp.  Major Eskil Berger er derfor i helt særlig grad forgudet af sine folk.


Oberstløjtnant Claus Wammen:
Premierløjtnant Thomas, Jægerkorpset, tildeles et legat for gennem to udsendelser med Task Force 7 at have løst to funktioner samtidig, hvor begge funktioner var dimensionerede for den samlede opgaveløsning ved TF7.
Premierløjtnanten løste sin primære opgave som sprængningsmand, hvor han qua sin professionelle tilgang, sikrede at patruljen altid havde ”freedom of movement” i forhold til vejsidebomber.

Samtidig med funktionen i patruljen, løste premierløjtnanten opgaver i efterretningssektionen, hvor han med stort engagement bidrog til, at TF7 som helhed og til stadighed var opdateret på det efterretningsmæssige billede. Dette medførte i særlig tilfælde, at TF7 modtog stor anerkendelse. I forlængelse heraf formåede premierløjtnanten endvidere at træne og opbygge dele af Laskar Gahs politimæssige efterretningstjeneste.

Premierløjtnant Thomas fremstår i Jægerkorpset som en yderst kompetent og professionel soldat og leder, som korpset i fremtiden forventer sig meget af.