[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Hvis du gerne vil være blandt de første kadetter på de nye officersuddannelser, kan du allerede søge nu. Forsvaret udbyder i alt otte forskellige uddannelsesretninger. De følgende fem uddannelser er klar til at optage elever og begynde uddannelsen i 2015.

Hæren Officer: 30
Søværnet,  Våben- og elektronikteknisk officer: 5
Taktisk officer: 15
Flyvevåbnet Kontrol og varslingsofficer:  8
Pilot: 24
  

I den nye officersuddannelse er der to veje til at blive officer. Man kan enten søge ind som bachelor eller som sergent.

Hvis du ikke i forvejen er uddannet i Forsvaret er optagelseskravene en bachelor eller en professionsbachelor. Derudover bliver du vurderet på lederpotentiale og egnethed som soldat, når du ansøger.

Er du uddannet sergent kan du kvalificere dig til de nye officersuddannelser ved at søge om optagelse på – og gennemføre akademiuddannelserne, der bliver udbudt i hvert værn. Her følger du en række moduler ved siden af dit arbejde. Med en afsluttet akademiuddannelse og to års tjenesteerfaring som sergent kan du søge om optagelse på officersuddannelserne.

Læs mere om de nye officersuddannelser her. http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/leder/Pages/officer.aspx