[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Den 1. oktober er store reorganiseringsdag i Forsvarets ledelse. Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) er blevet oprettet, og Forsvarskommandoen i sin kendte skikkelse er blevet nedlagt.

Ændringen betyder også, at Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando nedlægges som selvstændige myndigheder, og i stedet oprettes tre værnstabe i Værnsfælles Forsvarskommando.

Ændringerne er den største omlægning af Forsvarets øverste ledelse i nyere tid og sker som følge af den aftale om reorganisering af ledelsen af Forsvaret, der blev indgået den 10. april 2014.

Værnsfælles Forsvarskommando består af syv stabe og kommandoer og er placeret i København, Karup, Aalborg og Nuuk. Forsvarschef general Peter Bartram er chef for den Værnsfælles Forsvarskommando, mens generalløjtnant Per Ludvigsen er tiltrådt en nyoprettet stilling som viceforsvarschef.

Forsvarschefen har fortsat ansvaret for at opstille, uddanne og indsætte styrker og enheder og for den militærfaglige rådgivning til forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.

- Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet i den nye Værnsfælles Forsvarskommando, siger forsvarschef general Peter Bartram og fortsætter:

- Den nye ledelsesstruktur vil ændre en lang række beslutningsprocesser. Men vi vil fortsat kunne opretholde den særlige faglighed, der er i det enkelte værn, og samtidig tror jeg, at vi kan styrke den tværgående forståelse. Da omstillingen er meget omfattende, og vi skal sikre, at vi hele tiden kan løse de operative opgaver, er det ikke muligt at gennemføre alt i en arbejdsgang. Værnsfælles Forsvarskommando vil trinvis komme på plads over de næste få måneder blandt andet med flytning af marinestaben fra Aarhus til Karup. Jeg er sikker på, at det engagement, der præger medarbejderne, vil sikre, at vi finder gode løsninger på de udfordringer, vi finder hen ad vejen.

Samtidig med ændringerne i den militære del af Forsvarets ledelse sker der også en reorganisering af Forsvarsministeriet, og der oprettes en række nye styrelser. Se mere på Forsvarsministeriets side.

Forsvaret vil over de kommende dage og uger løbende orientere om de enkelte trin i implementeringsprocessen her på hjemmesiden.

Kontaktinformationer
Se her hvordan man kontakter Værnsfælles Forsvarskommando.

Fakta
Værnsfælles Forsvarskommando består af syv sideordnede stabe og kommandoer:

Udviklings- og Koordinationsstaben samt Operationsstaben. Begge stabe er placeret i København, men har elementer placeret i Karup
Hærstaben, Marinestaben og Flyverstaben er placeret i Karup. Marinestaben er dog indledningsvist placeret i Aarhus.
Arktisk Kommando er placeret i Nuuk.
Specialoperationskommandoen oprettes i 2015 i Aalborg.

Se organisationsdiagram her.