[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Der blev 2. maj 2014 indgået aftale mellem Moderniseringsstyrelsen og Forsvarets Personeltjeneste med Akademikerne og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) om et overenskomstgrundlag for grupper inden for HOD's forhandlingsområde, hvor ansættelse på tjenestemandsvilkår ophører.

Resultatet af forhandlingerne er nu godkendt, og aftalernes indhold kan nu læses her. Aftalerne omfatter ikke nuværende ansatte inden for HOD's område.

Forsvarschefen udtaler i den forbindelse, at; ’Jeg hilser indgåelsen af en aftale om en helt ny type ansættelse af militære ledere og chefer velkommen. Det skaber klarhed over vilkårene for fremtidens officerer i Forsvaret, og udgør som sådan en milepæl i implementeringen af HR-strategien’.