[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Rune Dyrholm

På Varde Kaserne skal så godt som al Hærens ekspertise i efterretning nu samles, og det skyldes ikke mindst de erfaringer, som er høstet under de mange års krig i Afghanistan.

- Ved at samle efterretningskapaciteterne undgår vi at miste de erfaringer som holdene tager med sig hjem fra en international udsendelse, og dermed opnår vi en langt højere synergieffekt på området, end der har været hidtil, fortæller oberst Birger Mejlholm, der er chef for Hærens Efterretningscenter.

Efterretningsarbejdet kommer til at foregå i to bataljoner, hvor den ene koncentrerer sig om at indhente informationer med forskellige metoder, mens den andens fokus er at bearbejde og analysere materialet.

Blandt centerets kapaciteter findes både avancerede førerløse fly, elektronisk overvågning og eksperter med speciale i at indhente informationer gennem personlig kontakt - såkaldt HUMINT. Foruden enhederne med snæver relation til efterretning er også CIMIC-enheden, med speciale i samarbejde mellem militæret og civilbefolkningen samt specialister i at håndtere gidselsituationer, underlagt Hærens Efterretningscenter. 

Foruden efterretningsarbejdet kommer Varde Kaserne også til at stå for den fremtidige uddannelse af sergenter i Hæren, da Hærens Sergentskole netop er blevet flyttet fra Sønderborg til Varde. Der vil også fortsat blive uddannet værnepligtige på kasernen.

Se video-indslag om Hærens Efterretningscenter herunder.