[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Veterancentret

Veterancentret offentliggør nu to artikler i det internationale tidsskrift Journal of Clinical Psychiatry, som undersøger de psykiske efterreaktioner samt potentielle sårbarhedsfaktorer blandt soldaterne fra ISAF hold 7 –2,5 år efter deres hjemkomst fra international mission.

Artiklerne bekræfter fundene fra USPER rapporten (2013) og viser, at selvom størstedelen af de danske veteraner kommer hjem fra udsendelse uden særlige støttebehov, er der en mindre gruppe, der har særligt behov for støtte. Det nye i analysen er, at den viser, at behovet for støtte blandt de danske veteraner fortsætter med at være relevant længe efter selve missionen er afsluttet.

Dette skyldes bl.a., at selvom langt størstedelen af veteraner (ca. 78 %) ikke udviser symptomer på post-traumatisk stress på noget tidspunkt fra før og indtil 2,5 år efter hjemkomst, så er der særligt to sårbare grupper af de resterende 22 %, der kræver klinisk opmærksomhed.

Læs hele artiklen på Videncentrets side