[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Optaget til de planlagte officersuddannelser i 2015 aflyses, med undtagelse af enkelte linjer i Søværnet og Flyvevåbnet. Aflysningen skyldes primært strukturelle tilpasninger i Forsvaret, hvor der bl.a. bliver færre officers- og chefstillinger sammenholdt med udnævnelsesstoppet og de seneste års større årgange af officerer til Hæren. For at undgå en overproduktion skal der derfor ikke uddannes ligeså mange officerer de næste år. Samtidig vil indførelsen af Forsvarets nye uddannelsessystem medføre, at flere medarbejdere gennemfører deres videregående uddannelse sideløbende med, de fortsat gør tjeneste ved Forsvarets enheder. Aflysningen af officersuddannelserne medvirker derfor til, at Forsvaret kan bevare en effektiv og fleksibel bemanding af enheder og myndigheder.

Forsvaret har i 2015 forsat behov for at rekruttere ansøgere til følgende officerslinjer:

Søværnet:
• Taktisk linje
• Våben og elektronik

Flyvevåbnet:
• Pilotlinjen
• Specialet Kontrol og Varsling

Der forventes optag til de resterende officersuddannelser i 2016.