[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Det fremgår af forsvarsforliget 2013-2017, at 'Forsvaret vil fremadrettet i videst muligt omfang afskaffe anvendelsen af tjenestemandsansættelser for både officerer og stampersonel.'

Det er i forlængelse heraf besluttet, at et ophør af tjenestemandsansættelser vil skulle gælde for alle personalegrupper inden for hele Forsvarsministeriets område.

Forsvarsministeren har i fortsættelse heraf fastlagt,  at der ikke vil ske nyansættelser af tjenestemænd fra den 1. september 2014. Ansættelser efter denne dato vil således skulle ske i henhold til de indgåede overenskomster.