[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Forsvarets Kommunikationsafdeling

- Det er et imponerende skib. Det har en masse ting, som mange af Søværnets andre skibe ikke har. Det sjovt at være her, siger kampinformationsgast Christina Petersen.

Skibet, Christina Petersen taler om, er fregatten Peter Willemoes, som Forsvarets Materieltjeneste torsdag afleverede til Søværnet ved en pjaskvåd parade på Flådestation Korsør.


Chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant P.P. Olsen overdrager Peter Willemoes til Søværnet. Han sammenlignede stoltheden over at aflevere den nye fregat med den stolthed, han følte, når han som barn fik ros for sine LEGO-skibe. Forsvarschefen, chefen for Søværnets Operative Kommando og skibets næstkommanderende lytter.

Forsvarets Materieltjeneste og Søværnet gennemførte en tilsvarende overdragelse af fregatten Iver Huitfeldt i begyndelsen af februar 2012. Men dengang afleverede materieltjenesen et skib, der ikke var helt færdigmonteret og gennemtestet. Og Iver Huitfeldt er i dag tilbage under materieltjenestens vinger for at blive gjort helt færdig. Derfor markerer overdragelsen af Peter Willemoes den første endelige aflevering af et af de store nye krigsskibe, som rent fysisk har været undervejs siden 2008.

- Det er en fantastisk dag, fordi vi leverer den første fuldt færdige fregat i henhold til brugerspecifikation og aktstykke. Det er en stor dag for os, siger kommandørkaptajn Per Hesselberg, der er chef for fregatprogrammet i Forsvarets Materieltjeneste.

- Vi har haft fregatter i Søværnet før, men det her er Søværnet første anti-air-warfare fregat, et skib der er designeret til at have en luftforsvarskapacitet, så det er ret unikt. En fregat som denne her kan rigtigt mange ting. Selv om den er designet til at have fokus på luftforsvar, kan den også alle de andre basale krigsarter, man skal kunne i en moderne flåde i dag. Den kan også sejle til Afrika og deltage i indsatsen mod pirater, hvis det er det, der skal til, forklarer orlogskaptajn Bo Overgaard, der er næstkommanderende på Peter Willemoes.

Besætningen på Peter Willemoes har arbejdet sammen med Forsvarets Materieltjeneste under en lang række afprøvninger og tests, inden skibet blev afleveret, og de kender derfor allerede skibet godt. Men først nu begynder den egentlige uddannelse af besætningen.

- Vi har uddannet og trænet, mens skibet blev installeret færdigt, så man kan sige, at vi har fået kørekortet. Nu skal vi rigtigt lære skibet at kende. Det næste halvandet år skal vi træne frem mod, at vi kan indgå i NATOs reaktionsstyrkeberedskab fra begyndelsen af 2016. Det omfatter ud over en lang række øvelser en uddannelse i Neustad i Tyskland, hvor der er en skole til at træne den interne havaribekæmpelse om bord. Der skal vi ned til april. I foråret næste år skal vi deltage i en britisk uddannelse, som er en seks uger lang test, hvor der kommer britiske instruktører om bord for at teste, uddanne og træne os. Og i sommeren 2015 slutter vi af med en dansk evaluering af skibet, siger en forventningsfuld Bo Overgaard.

De to sidste fregatter – Niels Juel og Iver Huitfeldt – overdrager Forsvarets Materieltjeneste til Søværnet efter planen i august og december i år.