[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationsafdelingen

Fregatten Iver Huitfeldt virkede kolossal ved Langeliniekajen i København. Det højteknologiske krigsskib havde inviteret næsten færdige ingeniører på en sejltur på Øresund med den erklærede hensigt at fortælle om fremtidens officersuddannelse og måske tiltrække nogle af de unge til at blive teknikofficer.IT, radarteknologi, våben og maskiner er tilsyneladende fag som særligt tiltrækker unge mænd. Der var ikke en eneste kvinde blandt de 40-50 ingeniørstuderende, der med stor interesse blev vist rundt på fregatten.
Udover at få et kig ind i det avancerede miljø om bord mødte de unge studerende også et hold næsten færdige søofficerer. Sejlturen på Sundet afsluttede nemlig 30 kadetters to uger lange ledelsesuddannelse til søs.  Det var da også Søværnets Officersskole, som havde arrangeret introduktionsturen til de unge.

- Vi åbner en ny studieretning, der hedder våben og elektronikofficersretningen, og vi vil gerne vise de studerende, hvilke muligheder de har, hvis de søger ind i Søværnet. Konkurrencen om de unge er hård, men jeg er ikke i tvivl om, at de unge, der vil have store oplevelser, en god løn og praktisk ledelse på deres CV, de vil være meget interesserede i vores uddannelse, fortæller Anne Høiberg Seidelin, kaptajnløjtnant og uddannelsesplanlægger på Søværnets Officersskole.

Hør mere og se reportage fra sejlturen: