[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Klokken 12.00 i dag går øvelse Night Hawk i gang og fortsætter indtil 3. oktober. Der er tale om den største øvelse for specialstyrker på dansk jord nogensinde. Øvelsen, der har fundet sted hvert andet år siden 2000, får i år deltagelse af mere end 1.300 soldater fra syv forskellige lande. Der deltager styrker fra både hær, søværn, flyvevåben og hjemmeværnet, og øvelsen støttes af mere end 35 forskellige fly og helikoptere.

Risiko for støj og forstyrrelser
Øvelse Night Hawk 2014 vil omfatte operationer til lands, til vands og i luften over det meste af Danmark. Selv om en stor del af øvelsen gennemføres i militære øvelsesområder, vil der også være brug for at tage civilt terræn i brug. Det vil kunne medføre kortvarig støj og gener for civile beboere i de områder, som øvelsen finder sted i.

Der vil under øvelsen blive benyttet løs ammunition, herunder kanonslag, røg, lys og lyskugler. Der vil også kunne forekomme støj fra deltagende fly og helikoptere, ligesom der vil være fodmarch gennem områderne og kørsel med køretøjer omkring de udvalgte angrebsmål. Ved øvelsesaktivitet i civilt terræn, hvor der anvendes farlig ammunition, vil der være afspærringer ved de udpegede mål, ligesom der vil være ansvarlige forbindelsesofficerer på stedet. Civile opfordres til at holde sig mindst 100 meter fra afspærrede områder.

Danske Division vil op til øvelsen udsende pressemeddelelser, der præciserer hvor og hvornår, der finder øvelsesaktivitet sted i nærheden af beboede områder eller andre steder, hvor det vurderes at kunne genere civile borgere.  

For flere oplysninger, kontakt venligst:
Danske Division
Presse & Information
Tlf. 407 407 36 eller 407 419 16
E-mail: medianh14@mil.dk

Læs hele pressemeddelelsen her.

Læs fakta om øvelsen her.