[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Grunduddannelsen samt videreuddannelsestrin I og II for reserveofficerer aflyses i 2014, mens den igangværende implementering af taktisk kursus for reserveofficerer ved Hærens Kampskole fortsætter i 2014. Taktisk kursus betragtes som en nødvendig forudsætning for geledudnævnelse af løjtnanter af reserven til premierløjtnanter af reserven.

Forsvarskommandoen understreger, at der er tale om en midlertidig foranstaltning, som er begrundet i manglende strukturelt behov, samt at uddannelserne for reserven på længere sigt vil blive tænkt ind i uddannelserne for de fastansatte.

Det er dog allerede nu muligt for officerer af reserven at søge om optagelse på Forsvarets nye Videreuddannelseskurser og Master i Militære Studier på lige vilkår med Forsvarets øvrige ansatte.