[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Søværnets Operative Kommando

Somalia står overfor store udfordringer i løsning af sine opgaver indenfor det maritime område. Her har Danmark med sine lange søfartstraditioner mulighed for at være inspirationskilde for andre lande i forhold til organiseringen af flåden og en kyststats forpligtelser.

Besøget af den somaliske delegation er en del af den danske indsats mod pirateri i Somalia.


Den somaliske delegation orienteres ved Vessel Traffic Service Storebælt

Delegationen besøgte Vessel Traffic Service Storebælt, den operative logistiske støtte enhed ved Flådestation Korsør, fregatten Iver Huitfeldt, og den var ude at sejle med patruljefartøjet Rota. Desuden besøgte delegationen Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, marinehjemmeværnskutteren Brigaden, Søværnets Operative Kommando og søværnets og flyvevåbnets fælles operationscenter for søredninger, Joint Rescue Coordination Center. Besøget sluttede med møder i Udenrigsministeriets Stabiliseringssekretariat, Somali Fair Fishing, Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen. Under besøget mødtes den somaliske delegation med den herværende somaliske diaspora og modtog orienteringer fra enkelte firmaer i Danmark.


De somaliske delegation om bord på Brigaden

Deltagerne i delegationen udtrykte stor tilfredshed med besøget, og også fra dansk side var der tilfredshed.

- For at vi kan bidrage med maritim kapacitetsopbygning i Somalia, er det vigtigt for os at drøfte med de somaliske myndigheder, hvordan vi vil kunne støtte dem med at opbygge egen kapacitet indenfor det maritime domæne. Det har vi haft rig mulighed for under besøget i denne uge, uden at der dog blev givet tilsagn om støtte, siger kaptajnløjtnant i SOKs Maritime Sikkerhedsafdeling, Nicolai Svane.

Læs om strategien for den danske indsats mod pirateri i Somalia.

Læs om den danske indsats mod pirateri i Somalia.