[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

Septembervejret bød på Indian Summer, da det officielle Danmark i dag lagde kranse ved Monumentet over Danmarks Internationale indsats på Kastellet. Arrangementet begyndte med forsvarschefen general Peter Batrams ankomst. Herefter fulgte de prominente gæster med blandt andet den nyudnævnte vicestatsminister Morten Østergaard og til sidst Kronprinsparret. De kunne nyde de smukke toner fra sangen ”I Danmark er jeg født”, som blev spillet af Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Sammen med H.K.H. Kronprinsen inspicerede forsvarschef general Peter Bartram paraden med soldater fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelse, Politiet og veteraner fra Forsvaret.

Folketingets formand Mogens Lykketoft holdt tale for de fremmødte. Han slog fast, at når politikerne er blevet enige om at udsende danskere på internationale opgaver, så står de bag soldaterne og deres pårørende. Det var en fornøjelse at hylde soldaterne, sagde han.Så gik tankerne til dem, der har betalt den højeste pris for deres udsendelse, da Kronprinsparret som de første lagde kranse ved Monumentet over Danmarks Internationale indsats. I alt ti kranse blev lagt under ceremonien. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spillede salmen ”Kongernes Konge”, der understregede den højtidelige stemning.

14.30 fortsætter flagdagsprogrammet med gudstjeneste i Holmens Kirke, og klokken 16.00 er der parade på Christiansborg Slotsplads. Forsvaret.tv sender live fra paraden.