[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af VFK-Presse

Den 11. oktober i år havarerede en dansk EH101-helikopter i Afghanistan. Havariet har ikke haft konsekvenser for det nationale beredskab. En aftale om operativt samarbejde med det tyske helikopterbidrag i Masar-e-Sharif sikrer, at danske og tyske helikoptere i fællesskab kan løse de opgaver, som missionen kræver i det nordlige Afghanistan, således der ikke er behov for, at Forsvaret udsender en helikopter som erstatning for den havarerede.

Havariet skete om natten
Den 11. oktober omkring klokken 21 lokal tid lettede en dansk og en tysk helikopter fra Masar-e-Sharif. De fløj først en navigationstur, før ca. 13 kilometer nordøst for Masar-e- Sharif skulle udføre landingssøvelser.

Den danske helikopter gennemførte den første landing og gik efterfølgende i luften igen, hvorefter den tyske helikopter udførte en anflyvning. Herefter udførte den danske helikopter sin anden landing, og det var i forbindelse med denne landing, havariet skete.

Kun mindre knubs
Alle seks ombordværende - fem danskere og en tysker kunne forlade helikopteren ved egen hjælp. De blev samlet op af en anden dansk EH101-helikopter og fløjet tilbage til Masar-e-Sharif, hvor de blev tilset af en læge. De ombordværende fik kun mindre skader.

Forsvarets Flyvehavarikommission har siden ulykken gennemført indledende operative og tekniske undersøgelser på den havarerede helikopter i Masar-e-Sharif. Kommissionen er stadig i gang med udredning, analyse og behandling af det omfattende datagrundlag. Hvornår den endelige havarirapport foreligger vides endnu ikke.