[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Borgmesteren på Frederiksberg Jørgen Glenthøj glæder sig til flagdagen 5. september.

- Det er en ganske særlig dag, hvor hele landet fejrer veteranerne og takker dem og deres pårørende for deres store indsats for Danmark. Veteranerne har gjort en stor forskel ude i verdens brændpunkter, og deres pårørende har støttet flot op. Det er mennesker, vi skylder en stor tak, og derfor gør vi rigtigt meget ud af Flagdagen her på Frederiksberg, siger han.

 Arrangementet begynder klokken 14.00 med en feltgudstjeneste i slotsgården på Frederiksberg Slot med offentlig adgang. Gudstjenesten slutter 14.30. Derefter stiller kadetterne op ved rådhuset klokken 14.55, og klokken 15.00 er der taler, som man kan høre på Rådhuspladsen. 

I de næste timer fra klokken 15.20 kan man opleve en stor udstilling. Her kan man møde et F-16 kampfly, rullemarie, pansrede ambulancer, Forsvarets dykkere med deres avancerede udstyr, Den Kongelige Livgarde, veteraner fra veteranhjemmet og repræsentanter fra hjemmeværn, politi og brandvæsen.

Forsvarets Sundhedstjeneste er også til stede til flagdagsarrangementet. Foto: Frederiksberg Kommune.

Største arrangement
 Med det store arrangement har Frederiksberg førertrøjen på i forhold til kommunale flagdagsarrangementer.

- På Frederiksberg  lægger vi stor vægt på indsatsen for veteraner. De gør noget ganske særligt for andre – derfor skal samfundet også gøre noget særligt for dem. Flagdagen er en oplagt dag at gøre noget ekstra ud af det på, men vi gør også en indsats til hverdag. Vi var en af de første kommuner til at vedtage en veteranpolitik og til at etablere en veterankoordinator på rådhuset. Koordinatoren fungerer som én fælles indgang på rådhuset og hjælper de veteraner, der har brug for det. Endelig har vi et fremragende samarbejde med Veteranhjemmet –  både i hverdagen og i forbindelse med Flagdagen, hvor også Hærens Officersskole er med, siger Jørgen Glenthøj.